آنچه می بایست درمورد حمایت موقت بدانید

اطلاعات خود را قبلا به روز رسانی نموده اند ، نیازی به ارائه درخواست مجدد به مراکز بروزرسانی جهت به روز رسانی اطلاعات و یا تعیین وقت مصاحبه مجدد با این هدف , ندارند.

. در صورتی که خواهان سفر کردن از استان اقامتی خود به استان دیگر باشید, شما می بایست از اداره مهاجرت استانی که ثبت شما در ان واقع هست و یا فرمانداری حتما برگه مجوزراه تهیه نمایید.

  • امورات مرتبط با خروج از کشورما به کشور سوم و یا ورود به کشور ما تنها به واسطه گذرنامه و یا برگه سیاحتی که جایگزین گذرنامه می باشد و فقط از طریق دروازه های مرزی صورت می گیرد. اتباع سوری که از کشورهایی جز جمهوری عربی سورریه خواهان ورود به کشور ما هستند می بایست از نمایندگان خارجی جمهوری ترکیه ویزا اخذ نمایند. لطفا توجه داشته باشید که ورود و یا خروج از کشورمان به شکل غیر قانونی ممنوع می باشد.
  • شما می بایست در اسرع وقت ثبت نام فرزند خود را که در ترکیه متولد شده است را با مراجعت به اداره مهاجرت استانی انجام داده و پس از آن می بایست با مراجعت به اداره ثبت و احوال استان گواهی تولد او را تهیه نمایید.
  • در صورتی که خواهان ازگشت داوطلبانه هستید، باید حداقل یک هفته قبل از تاریخ بازگشت به اداره مهاجرت استان درخواست ارائه نمایید
  • در صورت مفقود شدن کارت شناسایی حمایت موقت شما ، می بایست بلافاصله به اداره مهاجرت استان محل اقامتی خود مراجعت فرمایید