اختتامیه پروژه تقویت سیستم ملی پناهندگی ترکیه

رویداد اختتامیه پروژه “تقویت سیستم ملی پناهندگی ترکیه” که با همکاری مشترک اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه انجام شد در 27 ژانویه 2021 برگزار شد. ذینفع اصلی پروژه اداره کل مدیریت مهاجرت (DGMM) بود که در آن کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد) آژانس اجرا کننده بود و واحد مالی و قراردادهای مرکزی مرجع پیمانکاری بود. در کنار ذینفعان اصلی این پروژه ، نمایندگان نهادهای عمومی و جامعه بین المللی در این مراسم اختتامیه شرکت کردند.

این پروژه که از 29 مارس 2017 آغاز شده است ، از تلاش ترکیه برای ایجاد یک سیستم پناهندگی ملی کارآمد و نهادینه با بودجه کل 2.7 میلیون یورو پشتیبانی می کند. این پروژه پس از یک دوره اجرایی 44 ماهه به پایان می رسد.

در محدوده این پروژه ، 678 نفر در برنامه های مختلف آموزشی شرکت کرده اند ، در حالی که 1793 نفر از سایر فعالیت های ظرفیت سازی بهره مند شده اند. جزوه “رویه های تعیین وضعیت حمایت از بین الملل” ، “دسترسی به کمک های حقوقی” ، “حقوق و تعهدات ذینفعان حمایت بین المللی و موقت” ، “رویه های بازگشت داوطلبانه” ، “حقوق و تعهدات مربوط به تعیین بی تابعیت” و “ثبت نام تولد” برای افزایش آگاهی از افراد نگران کننده ، با اداره های مهاجرت استانی و سایر ذینفعان تهیه و به اشتراک گذاشته شده است.

علاوه بر این ، مطالب اطلاعاتی ، از جمله “جزوه رویه های حفاظت بین المللی برای اعضای قوه قضاییه” ، “راهنمای روش اطلاعاتی اطلاعات کشور مبدا” ، “راهنمای زندگی برای زنان و کودکان تحت حمایت بین المللی و موقت” و “راهنمای زندگی برای کودکان بدون همراه در حال انتقال” to Adulthood After Institutional Care ”تولید و با مقامات مربوطه به اشتراک گذاشته شد.

رویه های استاندارد عملیاتی در زمینه اقدامات سریع در زمینه حمایت از بین الملل ، برنامه های محافظت بین المللی غیر مجاز ، رویه های مرزی ، مراکز پذیرایی و اسکان و تعیین بی تابعیت تدوین شد. یک پلت فرم داخلی برای یادگیری الکترونیکی نیز با مجموع 40 ماژول آموزشی ایجاد شد.

این پروژه که مبتنی بر همکاری با DGMM است ، نه تنها کارکنان DGMM ، بلکه وزارت دادگستری ، کارکنان وزارت خانواده ، کار و خدمات اجتماعی ، ادارات محلی ، کارمندان سازمان های غیردولتی و وکلا از کانون های وکلا با هدف تقویت هم افزایی موجود با این موسسات و سازمان ها

ترکیه میزبان بیشترین جمعیتی است که نیاز به حمایت بین المللی در جهان دارند و همچنان مسئولیت بزرگی در تأمین نیازهای این افراد بر عهده دارد. حمایت مالی اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه و همکاری های چند بعدی بین UNHCR و DGMM در رفع نیازهای افراد نیازمند به حمایت بین المللی در ترکیه نقش اساسی دارد.

Written by 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.