اختتامیه پروژه تقویت سیستم ملی پناهندگی ترکیه

رویداد اختتامیه پروژه “تقویت سیستم ملی پناهندگی ترکیه” که با همکاری مشترک اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه انجام شد در 27 ژانویه 2021 برگزار شد. ذینفع اصلی پروژه اداره کل مدیریت مهاجرت (DGMM) بود که در آن کمیساریای عالی پناهندگان Read more

کمبود بحرانی بودجه ناشی از COVID-19 ، آوارگان را در موقعیت دشواری قرار می دهد

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ، آژانس پناهندگان سازمان ملل ، هشدار داده است که میلیون ها آواره که نیاز به حمایت و کمک دارند و جوامع میزبان آنها ، احساس کمبود بودجه گسترده می کنند ، زیرا بحران Read more